درجه بندی سیگارها توسط ماشین های سیگارکش(smoking machines) تعیین میگردد. این دستگاه ها به تمام نخهای سیگار بطور مشابه پک میزنند.تفاوت بین سیگار لایت با سیگار معمولی سیگارهای لایت که بوسیله این ماشین ها کشیده میشوند درجه نیکوتین و تار کمتری را نشان میدهند. اما درعمل  به دلایل زیر هیچ تفاوتی میان سیگارهای ملایم (لایت) با سیگارهای معمولی وجود ندارد:1- اطراف فیلتر سیگارهای لایت چند سوراخ ریز تعبیه میشود تا تهویه فیلتر افزایش یابد. هنگام پک زدن به سیگار هوا با دود سیگار ترکیب شده و آن را رقیق تر میسازد. اما در عمل این سوراخها توسط فرد سیگاری با لبها و یا دستها بطور ناخودآگاه مسدود میگردند. بنابراین دیگر سیگار "لایت" نخواهد بود. 2- فرد سیگاری برای جبران کاهش نیکوتین جذب شده توسط سیگارهای لایت تعداد و عمق پک هایی که به سیگار میزند، و یا تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه خود را افزایش میدهد.3- نحوه کشیدن سیگار افراد سیگاری با ماشین های سیگار کش متفاوت است. و هیچ دو فرد سیگاری مشابه هم به سیگار پک نمیزنند.برخی افراد برای ترک سیگار نیز به سیگارهای لایت روی می آورند، اما این کار بی فایده و غیر اصولی است.

 نام‌های تجاری معروف انواع سیگار در بازار ایران

انواع سیگارهای ایرانی :فروردین، اردیبهشت، تیر، بهمن، 57، اشنو ویژه، زر، شیراز، بیستون، کاسپین
انواع سیگارهای خارجی :مارلبورو، کپتان بلک، دیویدف، سیگار کمل (Camel)، سیگار وینستون (Winston)، مریت، دانهیل (Dunhill)، کنت (Kent)، سیگار اسی، پین، پال مال (Pall Mall)، مگنا،مونتانا، شیکاگو، زِست (Zest)، اِسِه، بنسون اند هجز، سیگار مادوکس، بوند، مونتانا، سون استار، تری استار